Home

Wie we zijn

De Belgium and Netherlands Testing Qualifications Board is een vereniging met als doel het behartigen van de belangen van de Belgische en Nederlandse (software)tester in het streven om te komen tot één (internationaal) certificeringsprogramma voor Testen. De BNTQB is één van de ongeveer 60 landenboards die zijn aangesloten bij ISTQB(r). BNTQB vertegenwoordigt dus ISTQB(r) in België en Nederland.

Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het onderhouden van (internationale) contacten met belanghebbenden, het bijdragen aan de inhoud en het vertalen van documenten, het accrediteren van opleiders en lesmateriaal en het samenstellen van examenvragen conform de daarvoor geldende processen en procedures.


Wat we doen

Certificatie

Eén van de belangrijkste taken van de BNTQB is het verhogen van de kwaliteit van het testen. Testcertificering is daarbij een eerste en goede stap naar meer professionaliteit en uniformiteit op testgebied.

Alles over certificering en opleiders

Accreditatie

Om door de ISTQB erkende opleidingen te verzorgen kan iedere in België of Nederland geregistreerde rechtspersoon zich laten accrediteren als training provider.

Alles over accreditatie

Partner programma

Is uw organisatie een in België of Nederland geregistreerde rechtspersoon en heeft u medewerkers in dienst of externe adviseurs die voor meer dan 70% van hun tijd voor uw organisatie werken en die één of meer ISTQB® certificaten bezitten, dan kan uw organisatie ISTQB Partner worden.

Alles over het partner programma


Laatste nieuws