Certificering

Voorbereid voor de toekomst

Certificering is een eerste stap naar test volwassenheid. Certificering beoogt:

 • Verdere professionalisering en erkenning van het testberoep;
 • Eenduidige testwoordenschat en terminologie;
 • Ondersteuning van het carrièrepad van de tester.

De BNTQB verzorgt zelf geen trainingen maar ondersteunt ISTQB met allerlei taken zoals het opstellen van en reviewen van de syllabi, bedenken van examenvragen voor alle levels en het opzetten van processen (o.a. met betrekking tot certificatie en accreditatie van training providers). Voor de verschillende opleidingen, verwijzen we u graag naar onze training providers. Ook verzorgt de BNTQB geen examens. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de training providers of naar de exameninstituten.

Niveaus en richtingen

Er bestaan drie certificeringsniveaus waar u zich voor kunt certificeren binnen ISTQB:

 • Certified Tester Foundation Level;
 • Certified Tester Advanced Level;
 • Certified Tester Expert Level.

Daarnaast zijn er drie zogenaamde 'streams' of certificering richtingen binnen ISTQB:

 • Core: deze richt zich op alle testers in een algemene situatie;
 • Agile: met specifieke uitbreidingen gericht op Agile werken;
 • Specialist: met specialisaties op allerlei gebieden voor testers die in een specifieke branche werken.

Het ISTQB Foundation level certificaat is de basis voor alle uitbreidingen zowel binnen de Core stream als voor de Agile of Specialist streams.

Voor de verschillende certificatieniveaus, wordt er gebruik gemaakt van verschillende niveaus van kennisbeheersing. 

Foundation

Het Foundation kwalitificatie niveau is gericht op professionals die de behoefte hebben om hun praktische kennis van de fundamentele test concepten te demonstreren. Dit zijn bijvoorbeeld test ontwerpers, test analisten, test ingenieurs, test consultants, test managers, gebruikersacceptatie testers en andere IT professionals. Daarnaast is het Foundation qualificatie niveau is ook geschikt voor iedereen die een basis begrip van software testing wil hebben, zoals project managers, kwaliteitsmanagers, software ontwikkel managers, business analisten en anderen.

Naast de certificering op foundation niveau in de core stream zijn er verschillende modules in de Agile en Specialist streams. Dit betreft zogenaamde extensies op de foundation.

Wat zijn de instap criteria?
Men verwacht dat de kandidaten voor het Foundation niveau certificaat ten minste zes maanden praktische ervaring hebben in een professionele test rol.

Daarnaast is het foundation certificaat een voorwaarde om gecertificeerd te worden voor één van de extensies. De nu beschikbare extensies zijn:

 • Agile Tester (Agile stream)
 • Model Based Tester (specialist stream)
 • Usability Testing (specialist stream)
 • Automotive Software Tester (specialist stream)
 • Gambling Industry Tester (specialist stream)
 • Mobile Application Testing (specialist stream)
 • Performance Testing (specialist stream)
 • Acceptance Testing

Advanced

Het Advanced qualitificatie niveau is gericht op professionals die een geavanceerd punt in het carriëre bereikt hebben, zoals testers, test analisten, test ingenieurs, test consultants, test managers, gebruikersacceptatie testers en andere IT professionals.

Om het Advanced niveau certificaat te kunnen verkrijgen, moeten kandidaten het Foundation certificaat hebben en voldoende praktische ervaring kunnen voorleggen.

Het Advanced niveau heeft drie modules in de core stream:

 • Test Manager
 • Test Analyst
 • Technical Test Analyst

In de Agile stream wordt nog aan de advanced modules gewerkt en in de specialist stream zijn twee modules beschikbaar:

 • Test Automation Engineer
 • Security Tester

Voor elke module is er een specifiek examen en certificatie beschikbaar. Wanneer een tester succesvol gecertificeerd is voor alle drie modules, kan hij het “Full Advanced” certificaat aanvragen.

Wat zijn de instapcriteria?

Om het Advanced niveau certificaat te verkrijgen moeten de kandidaten het Foundation certificaat hebben en voldoende praktische ervaring kunnen voorleggen.

Welke vaardigheden moet een Advanced niveau individu bezitten?

Een individu met een Advanced Niveau certificaat heeft het breed begrip van testen van Foundation niveau uitgebreid zodat hij/zij de rol van Test Manager of Test Analist kan uitvoeren. Test Analist vaardigheden kunnen verder uitgebreid worden in de rol van Technical Test Analist.

Het Advanced Niveau vormt een platform waarop verdere kennis en vaardigheden van het Expert Niveau bouwen. Bijvoorbeeld kan een Advanced Test Manager zijn/haar test carriëre verder verdiepen in Expert Niveaus in test management of het verbeteren van het test process.

Personen die een ISTQB® Advanced Niveau Certificaat hebben mogen het acroniem van hun certificaat gebruiken: CTAL-TM, CTAL-TA, CTAL-TTA, CTAL-TAE en CTAL-SEC.

Personen die alle drie Advanced niveau certificaten in de core stream bezitten, kunnen het Full Advanced certificaat aanvragen.

Expert

Het Expert Niveau breidt de kennis en ervaring van het Advanced Niveau uit diepgaande en praktisch georienteerde certificaties in verschillende test onderwerpen. Met het Expert Niveau biedt ISTQB® carriëre paden aan voor testers.

Het Expert Niveau heeft momenteel twee modules, Improving the Testing Process en Test Management. Iedere Expert Niveau module heeft duidelijke business verwachtingen. Deze geven aan wat er van een expert in een bepaald onderwerp verwacht wordt. De business verwachtingen zijn gekoppeld aan de individuele leerdoelen in iedere module.

Om het Expert Niveau te verkijgen moet de kandidaat beschikken over:

 • Het Foundation Certificaat
 • Een Advanced Certificaat afhankelijk van de gewenste Expert module
 • Minstens 5 jaar praktische test ervaring bezitten
 • Minstens 2 jaar praktische ervaring in het specifieke Expert Niveau onderwerp bezitten

Merk op dat de ervaring criteria ook na het examen behaald kunnen worden. Het is echter aangeraden dat de kandidaat de praktische ervaring heeft opgedaan voor het examen. Wanneer een niet-publiek examen wordt gekozen, is het verplicht om een Expert Niveau cursus te volgen.

Welke vaardigheden moet een Expert Niveau individu bezitten?
Een Expert is een persoon met meesterschap van specifieke kennis en vaardigheden van een bepaald test onderwerp. Een test expert zijn betekent dat je speciale kennis en vaardigheden bezit en aantoont en kan toepassen in dagelijkse situaties. Een test expert is iemand die een breed begrip van testen combineert met een diepgaand begrip in een specifiek onderwerp. Dit houdt voldoende kennis in van test theorie en praktijkervaring om de richting van een organisatie of project te kunnen sturen wanneer de test activiteiten voor dit specifiek onderwerp worden toegepast.

Het Expert Niveau heeft een multi-module structuur. Om ervoor te zorgen dat er een consistente ontwikkeling van kennis en vaardigheden is, worden de onderwerpen in het algemeen afgeleidt van de ISTQB® Advanced niveau syllabi. Ze zijn echter niet daartoe beperkt. De vereisten Advanced Niveau certificaten voor een bepaalde Expert module zijn duidelijk aangegeven zodat de carrière paden duidelijk geïdentificeerd kunnen worden.