Foundation Level

Certified Tester

Certified Tester Foundation Level vormt de basis voor alle trainingen uit het ISTQB® curriculum waarin alle de fundamentele concepten van software testen aan de orde komen.